Tháng Sáu 21, 2024

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với TructiepSV388 Org! Chính sách bảo mật này nhằm thông báo cho bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập những thông tin sau khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

Tên: Chúng tôi thu thập tên của bạn khi bạn gửi nó một cách tự nguyện, thường là thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.
Thông tin liên hệ: Chúng tôi thu thập số liên lạc của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện, chủ yếu cho mục đích liên lạc.

Cách Chúng Tôi sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập:

Để trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Để cải thiện trang web của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chia sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này.

Bảo Mật dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi thông tin đó.

Cookie và Công Nghệ Theo Dõi

Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc bất kỳ công nghệ theo dõi nào khác trên trang web của mình.

Lựa Chọn Của Bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, mặc dù điều đó có thể hạn chế khả năng sử dụng các tính năng cụ thể của trang web.

Những Thay đổi đối Với Chính Sách Quyền Riêng tư Này

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên trang web.

tructiepsv388.org ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu